UVIJETI ZA POSTAVLJANJE SNACK AUTOMATA

Instaliranje, punjenje i servis aparata je naš posao. Vaša je lokacija. Naši komercijalisti odredit će vrstu aparata s obzirom na broj zaposlenih, korisnika, prolaznika i sl. Automati se instaliraju u što kraćem roku nakon samog dogovora oko postavljanja ( u prosjeku 3-7 dana).