LAVAZZA APARATI ZA TOPLE NAPITKE

U našoj ponudi samoposlužnih aparata je cijela paleta automata Necta, od najmanjeg do najvećeg modela. Model a samim time i kapacitet automata, odredit će naš komercijalista sukladno pravilima posla i Vaših potreba.

- Automat sa espresso kavom, idealan gdje se konzumira cca 300 i više napitaka mjesečno.

- Automat s espresso i instant kavom, postavlja se kod klijenata koji imaju od više 30 djelatnika.

- Automat sa Instant kavom, postavlja se na lokacije sa malom potrošnjom ili na izričit zahtjev

- Automat sa espresso kavom Lavazza, od cca 500 napitaka, pa se do velikih sistema poput bolnica

Svi automati minimalno imaju slijedeći izbor napitaka:

Kratka kava, duga kava, macchiato, cappuccino, cappuccino s čokoladom, čokolada, čaj od limuna, mlijeko (+ čokolada s mlijekom, instant kava, instant macchiato, instant cappuccino...)